top of page

חודש התקומה - איך אבחר את התוכן המתאים לכיתה שלי?

צוותי חינוך יקרים,

חודש התקומה ובו ימי הזיכרון והעצמאות כבר כאן.

בשנה רווית טלטלות זו בה משפחות רבות הצטרפו למשפחת השכול חשוב להתייחס לאירועים ברגישות רבה אף יותר מתמיד.


לשימושכם מספר שאלות למחשבה טרם בחירת תכני הלמידה:

1. קהל יעד - מי קהל היעד שלי (גיל, מפונים, מעגלי פגיעות וכד')?

2. מהם הערכים שתרצו לחנך לאורם (אחדות, ערבות הדדית, זהות, לאומיות, גאווה ישראלית וכד')? כיצד תוכלו לעשות זאת? כיצד תוכלו באמצעות ערכים אלו לחזק את תחושת החוסן ולנסוך תקווה ואופטימיות?

3. כיצד תאפשרו שיח ועיבוד (בקבוצה, במליאה, משימת כתיבה אישית וכד')? כיצד תוכלו "להרגיש" את התלמידים (שיתוף, הנכחת תוצרים וכד') ואת מצבם הרגשי? חשוב לשים לב לנורות אזהרה ובכל התלבטות לפנות לאנשי המקצוע בבית הספר: יועצת בית הספר או פסיכולוגי בית הספר.


בתפילה לבשורות טובות,

צוות מרכז פסג"ה לוד

コメント


bottom of page