top of page

יום העצמאות

 1. ארגז הכלים לחזרה מחופשת הפסח והיערכות לימי הזיכרון והעצמאות

 2. תלקיט ליום העצמאות

 3. שאלות שיח לצוות החינוכי על עצמאות, חירות, חופש וכל מה שביניהם

 4. יחידה בעקבות מדליקי המשואות תשפ"ד - להלן: רשימת מדליקי המשואות תשפ"ד המלאה

 5. עת לשמוח– בין זיכרון לעצמאות בזמן מלחמה - חני נמיר

 6. גאווה ישראלית

 7. להיות ישראלי

 8. "הרצל אומר" 

 9. בעקבות אנשים וערכים - מי הגיבור/ה שלך?

 10. "קום והתהלך בארץ" - יחידה לצעירים

 11. ראיון משפחתי ליום העצמאות

 12. מהכיתה אל הטקס - יום העצמאות - מכון שיטים

 13. צבע הכסף – מה אנחנו באמת יודעים על כסף?

 14. יש כאן טוב - משימות בעקבות שיר

 15. בינה מלאכותית - משימות המשלבות בינה מלאכותית ליום העצמאות

 16. עיטורי הכבוד בצה"ל יחידת לימודמשחקיםקלפי שיח וכתיבה:הדלקת משואות:

 1. "ולתפארת מדינת ישראל" - יחידה בעקבות הדלקת המשואות ע"י הילדה אופק ראשון

 2. הצעה לטקס הדלקת משואות כיתתיפעילויות באנגלית ליום העצמאות


פעילויות במתמטיקה ליום העצמאות

Comments


bottom of page