top of page

יום השפה העברית - כ"א בטבת

1. יחידה ללימוד עצמאי - המבוססת על השיר "שיר בעברית" של להקת שלווה - תצוגת PDF

2. פעילות "מילון החלופון" - תצוגת PDF

3. ונתת בהם סימנים" - שיח אישי מבוסס סימני פיסוק:

תצוגת PDF קובץ מנוקד קובץ בשפה הערבית 4. שבוע השפה העברית - (ולא רק...) - כניסה לקנבה

5. "במילה אחת" - פעילות לכבוד יום השפה העברית - תצוגת PDF

6. יחידה לגילאי גן עד ב' - תצוגת PDF או כניסה לקנבהראו גם: פוסט בנושא עידוד קריאה- שבוע הספר

bottom of page