top of page

יום זכויות הילד (עברית וערבית) - 20.11


1. השיעור הגדול ביותר בעולם - יחידות הוראה מקוריות ורב-תחומיות לתלמידי יסודי בעברית ובערבית - תצוגת PDF

2. השיעור הגדול ביותר בעולם - יסודי ועל-יסודי - 10 יחידות לימוד והעשרה בנושא שוויון ואי אפליה כיוצרים מרחב מוגן - עברית וערבית- תצוגת PDF או כניסה לקנבה

3. האמנה לזכויות הילד - פעילות מטרימה ללמידה מקרוב/מרחוק, במליאה או בקבוצות, להיכרות מעמיקה יותר עם האמנה לזכויות הילד, שהכנו במיוחד עבורכם - תצוגת PDF או כניסה לקנבה

Comentários


bottom of page