top of page

כלים לשיח, דיון ועיבוד

 1. מדברים על המצב - בסיוע כובעי החשיבה של דה בונו - לתלמידים ו/או לצוות

 2. מחנכים לשינוי – מדריך לניהול שיח רגשי בכיתה בעתות משבר

 3. מדברים מהלב "חרבות ברזל" – משחק באמצעות קובייה לניהול שיח וגם: קישור לקובץ באנגלית 

 4. קלפי שיח – דרך הכפר לעיבוד ושיתוף

 5. עוברים את זה ביחד בכתיבה ובשיתוף

 6. תרגילי כתיבה – לצוות ולתלמידים

 7. חרבות הברזל ששומרות עליי קלפי שיח - הילית בן בוכר

 8. מה עושים עם בעיה?

 9. איזה טיפוס של טראומה לאומית את? קלפים לשיח

 10. לונה פארק של תחושות

 11. יחידה בעקבות שירים - חני נמיר

 12. רגעים יחידה מבוססת שירים ומקדמת שיח - חני נמיר

 13. על צילום ורגשות – כוחו של צילום בחוסן, ביטוי רגשי ופעולה

 14. שיח וכתיבה בעקבות השבעה באוקטובר

 15. שיח וכתיבה לציון יום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה

 16. שיח וכתיבה לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה

 17. שיח וכתיבה יום העצמאות

 18. שיח וכתיבה יום הזיכרון לשואה ולגבורהאופטימיותתקווה

Comments


bottom of page