top of page

להיות מורה על כל הקשת - ארגז כלים להוראה מותאמת בכיתה הטרוגנית

בהשתלמות זו יחשפו המשתלמים לעקרונות פסיכו-פדגוגיים ולאסטרטגיות להוראה בכיתה הטרוגנית להסרת חסמי למידה. בכל מפגש יודגמו העקרונות המוצעים באמצעות יחידת הוראה מותאמת לתקופה.

מצרפים לכם כאן טעימות מכל מפגש - ללמידה והתרשמות. תהנו!



מפגש ראשון: במפגש הוצגו כלים שונים לשילוב החירום בתוך הפדגוגיה - המשובים היו חמים ואנחנו מצרפים טעימה קטנה... לחצו על הגלריה להגדלת התמונות ולדפדוף.


 

מפגש שני: משחק ומשחוק


לחצו על התמונה להצגת התוכן.






 

מפגש שלישי: הבניית ידע


לחצו על התמונה להצגת התוכן.






 

מפגש רביעי: הבניית ידע על מילה


לחצו על התמונה להצגת התוכן.





 

מפגש חמישי:




 

מפגש שישי:




 

מפגש שביעי: בשאילת שאלות טובות בעידן של בינה מלאכותית

לחצו על התמונה להצגת התוכן.






 

מפגש שמיני:





 

מפגש תשיעי:




 

מפגש עשירי: כיצד ליצור שיעור מעורר עניין?

לחצו על התמונה להצגת התוכן.

bottom of page