top of page

לחץ חברתי וניהול קונפליקטים - יחידה בעקבות הקטטה ההמונית שהובילה לרציחתו של יואל להנגהל ז"ל

לפניכם המלצה למערך שיעור העוסק בקטטה ההמונית שהובילה לרציחתו של יואל להנגהל ז"ל במהלך חול המועד.

הקדישו מחשבה ושקול דעת לבחירת התכנים ולניהול השיעור בהתאם לאופייה של כיתתכם.


Comments


bottom of page