top of page

לקט פעילויות סיכום שנה

 1. תלקיט הכולל מערכי שיעור, משחקים וקלפי שיח

 2. לקט פעילויות לסיכום שנה

 3. פעילות סיכום בזיקה לציטוטים מספרי ילדים

 4. סיפור המסע שלי השנה (ראו למטה גרסה לצוות)

 5. 101+ - לקט של פעילויות היכרות וגיבוש

 6. המסע אל הקוסם מארץ עוץ - פעילות סיכום שנה רפלקטיבית

 7. הזרעים שזרעתי השנה

 8. פעולות חשבון ככלי רפלקטיבי - פעילות משחקית עם קוביות

 9. נפרדים מהכיתה - פעילות לסיכום ופרידה

 10. אורזים את השנה

 11. שירי סיכום וקלפי שיח לסיכום שנה

 12. נפרדים מבית הספר היסודי - רגעים של השנה

 13. כלים רפלקטיביים לסיכום שנה

 14. פעילות "שיא השיאים":לצוותים חינוכיים:

 1. "לסיים שנה מאגדות" - ניתן להתאים גם לתלמידים

 2. "התחנה: מנהיגות" - משחק סיום שנה לצוות

 3. המלצות לשאלות משוב לסיכום שנה

 4. "מסע הלמידה שלי" - הגרסה לצוות

 5. לוח קוביות לסיכום שנה - בהשראת פעילות מתוך חוברת עמותת קדמה

 6. סוגרים שנה - שאלות שיח לצוות החינוכילקראת תעודות

 1. כלים לסגירת שנה - בשפה הערבית

 2. ילדים של קיץ - יחידת לימוד בעקבות שירו של עידן רייכל

 3. מה הקשר בין סיכום שנה לקוסם מארץ עוץ? כתבה מתוך "הגיע זמן חינוך"

 4. טיפים לחלוקת תעודות

 5. החשיבות של כתיבת תעודה עצמית

 6. כתיבת תעודת הוקרה למורה עמיתה - טיפ פדגוגי

 7. כתיבת ממני אליך בסיוע הבינה המלאכותית

 8. הצעה לכתיבת תעודה אלטרנטיבית (יסודי)

 9. הצעה לכתיבת תעודה למורים מקצועיים - טיפ פדגוגי

 10. דוגמא לתעודה באנגלית

 11. חקר תעודות מהעבר - יחידה לתלמידים בוגרים

 12. מחשבות לסוף השנה - רפלקציה אישית

 13. פלייליסט - רפלקציה על השנה שחלפה

 14. סוגרים שנה - בשיח ובכתיבה

 15. קלפי השראה לחיים טובים - מתנה לסיום שנה

 16. מסיימים שנה - קלפי שיח למורה המקצועי

 17. טיפוח שיח נרטיבי - משחק קוביה לסיכום שנה

 18. לקט כלים לסיכום שנה - בשפה הערבית

 19. סוף זה תמיד התחלה - יחידה בעקבות שיר לסיכום שנה

 20. אוצר סוף השנה - משחק לסיכום שנה

 21. משחק טאקי רפלקטיבי

 22. הצבת יעדים ומטרות - פתיחת וסיכום שנהתוכן לחברה הערבית
לחומרים נוספים: סיכום מחצית וחלוקת תעודות 

Comments


bottom of page