top of page

מודל ה-MTSS לצוותי ההוראה


מודל לצוותי הוראה המשמש ככלי התערבותי תהליכי לקידום התנהגות ולמידה רגשית-חברתית. המודל מבוסס ראיות שהחלטות מתקבלות בו באופן מדורג ובהסתמך על נתונים שנאספים במהלך ההתערבות.
Comments


bottom of page