top of page

מומחיות בתחום התוכן ובהוראתו: הבניית ידעברוכים הבאים,

בעמוד זה תוכלו למצוא את התכנים שיוצרו ע"י צוות הפסג"ה בזיקה לפרקטיקות בקטגוריה "הבניית ידע".


לחיצה על שם פרקטיקה תוביל אתכם להסבר על הפרקטיקה באתר "פרקטיקות להוראה איכותית" שבפורטל עובדי ההוראה.תהנו!

צוות הפסג"ה

    לחצו על התמונה להסבר על הפרקטיקה


פעילויות בזיקה לפרקטיקה "אמצעים לשיפור הזיכרון":


  • שילוב תומכי זיכרון בהקניית שפה – בעברית ובערבית קישור לקובץ 

   

 לחצו על התמונה להסבר על הפרקטיקה


פעילויות בזיקה לפרקטיקה

"יצירת רלוונטיות וחיבור לעולמו של התלמיד או התלמידה":
 

 לחצו על התמונה להסבר על הפרקטיקה


פעילויות בזיקה לפרקטיקה "ייצוג המידע או הידע בדרכים מגוונות":
 

 לחצו על התמונה להסבר על הפרקטיקה


פעילויות בזיקה לפרקטיקה "ביצועי הבנה":


  • סיפורי מסגרת – מגוון הצעות ואפשרויות לביצועי הבנה קישור לקובץ

  • מסע בלשי משפטי בעולם הספרות והעברית – יחידת לימוד לחטיבת הביניים קישור ליחידה 

 לחצו על התמונה להסבר על הפרקטיקה


פעילויות בזיקה לפרקטיקה "הבניית ידע בסביבת דיגיטלית": 

 לחצו על התמונה להסבר על הפרקטיקה


פעילויות בזיקה לפרקטיקה "עידוד שאילת שאלות ע"י התלמידים":


Comments


bottom of page