top of page

בונבוניירה למחנכות - ערכת כלים למחנכות לפי לוח הגאנט הפדגוגי

בסיום חובותיהם קיבלו המשתתפים בקורס את הערכה המצורפת, מודפסת בעותק אישי לכל מחנכת ומחנך. הערכה נוצרה ועוצבה במיוחד עבור משתתפי ההשתלמות וכחלק מיוזמה של מרכז פסג"ה לוד וקרן משפחת ליאון.


לחצו על התמונה לכניסה לערכה


על הערכה:

ערכה זו, המיועדת למחנכים ולמחנכות,  מלווה את לוח השנה הבית ספרי ומטרתה להעניק פרקטיקות וכלים לכל אירוע פדגוגי במהלך השנה: פתיחת שנה, אספת הורים, ימי הורים, פתיחת מחצית וסיכום שנה. 

בערכה ניתן למצוא מגוון ציטוטים על חשיבות החינוך, כלים לבניית שיעור מיטבי, שאילת שאלות, כלים למתן חיזוקים חיוביים, הגדרת מטרות, שיח רפלקטיבי, שיח מטאפורי, שיחות אישיות, ועדות כיתה, משחק ומשחוק חינוכי ועוד. 

הערכה משלבת תיאוריה ומעשה ואף מפנה למקורות רלוונטיים להרחבת הלמידה ולפרקטיקות נוספות.

עוד בערכה ישנה הזמנה לשמור על קשר ובה רשימת אנשי הצוות בפסג"ה על תחומי מומחיותם השונים ופרטים לתיאום פגישה.

אנו תקווה כי ערכה זו תתייחס את עשיית המחנכים והמחנכות ותהיה להם לעזר. 


שמחים על הזכות לקחת חלק. 

ד”ר שרון רחמים - מנהלת פסג”ה לוד

הדסה דונל - מובילת קהילת מחנכות בפסג”ה לוד

צוות מרכז הפסג”ההערכה כוללת:
Comments


bottom of page