top of page

מפגש ראשון: כל הכיתה כל הזמן


נושא השיעור (14.01.24):

מהו שיעור מיטבי? כיצד משלבים היבטים רגשיים חברתיים ולימודיים המעודדים "כל הכיתה כל הזמן"מצגת השיעור:

לחצו על התמונה לפתיחת המצגת:
להורדת מצגת המפגש:

להפצה - עותק של שרון - ראשית - קרן לאון - מפגש1 כל הכיתה כל הזמן
.pdf
הורידו את PDF • 153.68MB


לחצו על התמונה להצגת המשחק שהוצג במפגש:


Comments


bottom of page