top of page

מפגש שישי - פתיחת וסיכום שיעור

מצגת המפגשכלים בעקבות המפגש:

50 רעיונות לפתיחת שיעור - קישור

טיפ פדגוגי לסיכום שיעור - קישור

פרקטיקות לסיכום שיעור - קישור

Comments


bottom of page