top of page

מפגש שלישי: כלים לשיחה אישית מייטבית מחנך-תלמיד

אחת הפרקטיקות המרכזיות המקדמת קשר מייטבי בין מורה לתלמיד היא השיחה האישית.

כחלק מתהליך ההתפתחות המקצועית של המחנכות מטעם קרן ליאון, ראשית וצוות מרכז פסג"ה לוד, הנחתה הדנה דונל שלנו מפגש בנושא השיחות האישיות ובו רעיונות רבים לקידום שיח אישי מיטבי.

מצורפת טעימה מהמפגש:


לחצו על התמונה לפתיחת הטעימה מהמפגש:bottom of page