top of page

סדנאות "מורים אלופים" ו"מנהלים אלופים" - בהשראת דאג למוברוצים להיות מורים אלופים?

כל זמן הוא הזדמנות נהדרת להתחדש בפרקטיקות הוראה חדשות, שיסיעו לכם להפיק מעצמכם את המיטב.

הדסה דונל שלנו צללה לעומק המאמר המפורסם של דאג למוב "מורים אלופים" ודייקה אותו לכדי סדנה לצוות/לחדר המורים.

לחצו על התמונה לפתיחת היחידה.

לשימושכם גם קישור למאמר עצמו.


 

“מנהלים אלופים” - סדנה

אדפטציה למאמר של דאג למוב “מורים אלופים”

כתבה: ד”ר שרון רחמים, מרכז פסג”ה לוד


לחצו על התמונה לפתיחת היחידה.


ועוד משהו למנהלים: משחק זיכרון

Комментарии


bottom of page