top of page

פוטו-תרפיה/ דנה בירן

11.11.20


תקציר המפגש:

מפגש בנושא פוטותרפיה - צילום רגשי, שבו נתנסה בשפת הצילום כמאפשרת הבעה רגשית צמיחה והעצמה, מקרוב ומרחוק.

מצגת המפגש:

זומינר פסגה לוד.pdf הקלטת המפגש:bottom of page