top of page

פסיכופדגוגיה בדיגיטל: למידה רגשית וחברתית מקרוב ומרחוק/ עידן לוין

8.9.20

תקציר המפגש:

במפגש אנחנו נכיר כלים וטכניקות ליצירת למידה רגשית חברתית מרחוק.

מצגת המפגש:

bottom of page