top of page

פעילויות חווייתיות לפתיחת שנה - בערבית

1. פתיחת שנה למגזר הערבי

מצגת חזרה לבית הספר, הנחיות והצעות לשיעור ראשון מוצלח, כלים להצבת כללים בכיתה, משחקים, ציטוטים והפעלות מהנות.

לשימושכם:


2. חומרים בנושא חזרה מחופשה, הכינה סוג'וד:

קובץ 1: תצוגת PDF

קובץ 2: תצוגת PDF


3. קלפים להעמקת ההיכרות - תצוגת PDF


4. פעילות להעמקת ההיכרות - תצוגת PDF


5. משחקים:

משחק "קוביית שיח" - כניסה

משחק מסלול - כניסה

מדבקות שיח - כניסה

לוח רפלקטיבי - כניסה


Comentarios


bottom of page