top of page

קבלת השונה - יחידת הוראה

החברה הישראלית הינה חברה רב גונית ורבת שונויות. המודעות לשונויות הקיימות בחברה הינה צעד

ראשון לקבלה ולהכלה של המגוון הקיים. כאנשי חינוך, תפקידנו לערוך הסברה סביב השונויות הקיימות בחברה על מנת לפתח ולעודד הבנה, ולכן קבלת השונה היא גם קבלה של עצמי.

לפניכם יחידה מגוונת שתדגיש את חשיבות המגוון, קבלה, הכלה, רב תרבותיות, קבלה עצמית, שוויון ושייכות.

ביחידה פעילויות מגוונות והיא מיועדת לטווח רחב של גילאים. בחרו באופן מושכל את הפעילויות המתאימות לכם ולכיתתכם.

Comentarios


bottom of page