top of page

שלבים ביצירת תכנית עבודה רב תחומית


תפיסה:

לשם מה להוביל למידה חוצת תחומים בבית הספר?

מה יהיו מדדי ההצלחה?תכנים ומשאבים:

מהם תחומי הדעת שישתתפו בתכנית? מי אנשי הצוות?

אילו כשירויות תשזרו? (מה בידע? מה במיומנויות? מה בערכים?)

סדירויות ומשאבים נלווים?בחירת הנושא:

האם הנושא מתכנית הלימודים? האם הנושא עשוי לעורר את הלומד לפעולה? האם הנושא רלוונטי לחיי התלמיד ועוסק בשאלות ערכיות ומהותיות? האם הנושא מעורר סקרנות ויצירתיות? מהו הערך המוסף בשילוב תחומי הדעת?ברור וניסוח רעיונות גדולים:

  1. מהו המושג/הנושא העומד במרכז התכנית?

  2. מהי הגדרתו המדויקת של המושג/הנושא?

  3. ניסוח שאלות פוריות אפשריות

  4. רעיונות גדולים – תשובות אפשריות לשאלות הפוריות


תרגיל סיוע: כתבו פסקת הסבר לתלמידים מדוע יש ללמוד את הנושא או המושג. לאחר מכן, סמנו משפטים או רעיונות מרכזיים ונסחו טענה. הטענה המרכזית שתנסחו, תהיה הרעיון הגדול שיעמוד בבסיס התכנית.ליצירת מיזם נדרשים:

  • רעיון – מענה לצורך, זיהוי קהילה, ישים (אפשרי)

  • תכנון – זמן, תקציב, פעילות, גורמים מסייעים

  • ביצוע – להפוך מרעיון לפעולה

  • עבודת צוות מקדמת – שיתופיות ללא שיפוטיות

  • מנהיגות ואחריות - של כל אחד מהשותפים


לאיזה תחום דעת לדעתכם ניתן לקשור יזמות?

Comments


bottom of page