top of page

תקשורת מקרבת הורים-מורים-תלמידים (וובינר)

תודה לכל מי שהצטרפו לוובינר המרתק של המובילה הפדגוגית שלנו, שני בכר, בנושא תקשורת מקרבת הורים-מורים-תלמידים (דצמבר 2023).

ותודה גם לשני על מפגש מרתק ופרקטי, במהלכו פגשו המשתתפים במודל הדולפין ולמדו לא מעט על תקשורת, ובעיקר על עצמם.


מצרפים טעימות מהמפגש להתרשמות ולמידה:


Comments


bottom of page