top of page
tuxpi.com.1674991587.jpg
two sketch green lines

פרקטיקות להוראה איכותית

ברוכים הבאים לסביבת פרקטיקות להוראה איכותית
של מרכז פסג"ה לוד

פרקטיקות להוראה איכותית - מה זה? למה זה טוב? למה עכשיו? איך עושים את זה?

הוראה איכותית מתאפיינת בכך שהיא מושתתת על מתן מענה אישי לכל תלמיד ותלמידה, מומחיות בתחום התוכן ובדרכי ההוראה וניהול כיתה. כל זה נעשה לצד חתירה מתמדת של המורה ללמוד ולהתפתח מקצועית.

(פרקטיקות להוראה איכותית, פורטל עובדי הוראה, משרד החינוך)

במחוז מרכז הטמעת הפרקטיקות להוראה איכותית נמצא במוקד העשייה, מתוך הבנה שלשיעור הבודד ישנה השפעה מכרעת על רווחתו ועל הישגיו של התלמיד.

מעוניינים בהעמקה נוספת? היכנסו לקרוא את חומרי לשכת המדענית הראשית.

 

תהנו!

brush red line

תוכן פדגוגי

brush red line

בואו נעמיק...

bottom of page