top of page

פסח

1. כמה שמות לחג הפסח? - פעילות מבוססת מבוך - תצוגת PDF

2. קוביית הפסח - הצטיידו בקוביית משחק פשוטה ושחקו...- תצוגת PDF

3. חג הפסח - קלפי שיח מעוצבים - תצוגת PDF

4. קוביית שיח - מה נשתנה בחזרה מהחופשה? - תצוגת PDF

5. עוד פעילות חזרה מחופשה: TOP10 - כניסה לסביבה וגם בפוסט הזה

6. מגזר ערבי - חזרה מחופשה - בפוסט הזה

7. פעילות בנושא חירות ועצמאות - לצוות החינוכי - קובץ PDF

8. ארגז הכלים לחזרה מחופשת הפסח והיערכות לימי הזיכרון והעצמאות - תצוגת PDF

9. משחק אמת או חובה - חזרה מחופשת פסח - - תצוגת PDF

bottom of page