top of page

פסח

1. כמה שמות לחג הפסח? - פעילות מבוססת מבוך - תצוגת PDF

2. קוביית הפסח - הצטיידו בקוביית משחק פשוטה ושחקו...- תצוגת PDF

3. חג הפסח - קלפי שיח מעוצבים - תצוגת PDF

4. קוביית שיח - מה נשתנה בחזרה מהחופשה? - תצוגת PDF

5. עוד פעילות חזרה מחופשה: TOP10 - כניסה לסביבה וגם בפוסט הזה

6. מגזר ערבי - חזרה מחופשה - בפוסט הזה

7. פעילות בנושא חירות ועצמאות - לצוות החינוכי - קובץ PDF

8. ארגז הכלים לחזרה מחופשת הפסח והיערכות לימי הזיכרון והעצמאות - תצוגת PDF

9. משחק אמת או חובה - חזרה מחופשת פסח - - תצוגת PDF

10. "אביב הגיע פסח בא" – יחידה בנושא אביב לשכבות הצעירות:

יחידה מנוקדת – קישור לקובץ

יחידה לא מנוקדת – קישור לקובץ

11. 10 המכות – לקט פעילויות ומשחקים קישור לקובץ

12. שימוש בארבעת הבנים מההגדה ככלי לשינוי נקודת מבט והזמנה לפעילות מקורית ויצירתית, מסדר חשיבה גבוה קישור לקנבה וגם: קישור לקובץ PDF

13. ויהי שעמדה – על עמידה, עמידות, חוסן ומה שביניהם יחידת לימוד קישור ליחידה

14. משחק נכון או לנכון מתוך ההגדה קישור לקנבה

15. משחק בינגו קישור לקנבה

16. משחק זיכרון קישור לקנבה

17. משחק מסלול קישור לצפייה

18. יחידת לימוד בנושא חירות קישור לקנבה

19. חידון פסח לצעירים קישור לחידון

10.


Comments


bottom of page