top of page
_1c611eca-d323-4083-aef6-8d557e10ca9c.jpg
two sketch green lines

תקומה

ברוכים הבאים לסביבת תקומה

תקומה וגבורה במערכת החינוך

מדי שנה ימי הציון  והמועדים שבין חג הפסח ליום האחדות מהווים רצף של זיכרון שמתחיל לאחר חג הפסח ומסתיים ביום האחדות. ימים אלו מהווים רצף חינוכי וערכי.

מערכת החינוך מבקשת להפוך את ימי הלאום לרצף חינוכי השוזר מגוון ערכים חברתיים, אישיים, קהילתיים ולאומיים, הנעים בין שמחה לעצב, בין שואה לגבורה, בין שבר לתקומה.

שנת תשפ"ד בה התרחשו אירועי 7 באוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל" תיחרט בזיכרון הקולקטיבי כשנה טראומטית, כואבת ובד בבד כשנה מכוננת. שנה בה בצל היגון, העצב והשכול בלטו ערכים של סולידריות, התנדבות, נתינה, אהבת הארץ, רעות ושייכות.

בשנה זו נבקש לתת ביטוי לערכים אלו בחודש התקומה באמצעות העלאה על נס של סיפורי גבורה, מעשי אצילות, חמלה ואהבה.

חודש התקומה

פעילות חודש תקומה וגבורה תחל ב- 01.05.24, כ"ג ניסן ותסתיים ב- 9.6 ג' סיון  (יום האחדות). חודש זה יהווה חלק מתפיסה רחבה שתכלול גם את המועדים הבאים:

יום הזיכרון לשואה ולגבורה - כ"ח ניסן, 06.05.24

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה - ה' באייר (נדחה), 13.05.24

יום העצמאות - ו' באייר (נדחה), 14.5.24

יום ירושלים - כ"ח באייר, 05.06.24

יום האחדות - ג' בסיוון, 09.06.24

 

לשימושכם:

סביבת "תקומה וגבורה" במרחב הפדגוגי

מצגת "חודש תקומה וגבורה במערכת החינוך" - משרד החינוך המטה הארצי

חודש התקומה והגבורה בחינוך הלשוני (יסודי) - אגרת המפמ"ר

brush red line

תוכן פדגוגי

bottom of page