top of page

הנצחה וגבורה
טקס יום הזיכרון:

 1. הנחיות משרד החינוך לטקס יום הזיכרון

 2. "בדרכם" - ציטוטי נופלות ונופלים במערכות ישראל והצעות לפעילויות.פצועי מערכות ישראל

 


זיכרון עוטף

 


יחידות הנצחה לזכרם של הנופלים


בדרכם / יורם טהרלב

"במקום שאליו אני הולך

היו רבים כבר לפני.

השאירו שביל, השאירו עץ,

השאירו אבן לרגלי,

ומה אני אשאיר אחרי,

האם אשאיר איזה דבר?"

 

 1. כתבה: 8 המלצות להנצחה פדגוגית - ד"ר שרון רחמים, הגיע זמן חינוך

 2. "בדרכם" – ציטוטי נופלים והצעה לשיח ולמידה בעקבותיהם

 3. נפרדים מנויה דן – וגם: קובץ באנגלית

 4. יחידה לזכותו של רון שמר ז"ל

 5. יחידה לזכותו של לביא ליפשיץ ז"ל - יחידה מבוססת צילום

 6. יחידה לזכותו של יהב וינר ז"ל – לאסוף את השברים

 7. יחידה לזכותה של שירז ברודש ז"ל

 8. יחידה לזכותו של אבשלום פרץ ז"ל

 9. יחידה לזכותו של נצר שמחי ז"ל

 10. יחידה לזכותה של נעה מרציאנו ז"ל

 11. יחידה לזכותו של ניק בייזר ז"ל

 12. יחידה לזכותה של עמית מן ז"ל

 13. יחידה לזכותה של נועם אברמוביץ ז"ל

 14. יחידה לזכותו של נתנאל בורכריס ז"ל

 15. לזכותה של שיר אילת ז"ל


זיכרון ותקומהאנדרטאות

אנדרטאות והנצחה - יחידה העוסקת באנדרטאות בעיר לוד לזכרם של נופלי העירגבורה

 


ניסים

 


קלפי שיח וכתיבהחומרים נוספים תוכלו למצוא כאן:

 

Yorumlar


bottom of page