top of page

כלים לניהול שיעור וגיוון בדרכי הוראה ולמידה


  1. מתן מגוון אפשרויות בחירה - טיפ פדגוגי ולקט הצעות ללוחות בחירה קישור

  2. שיעור מעורר עניין – טעימה ממפגש השתלמות "להיות מורה על כל הקשת" - קישור

  3. פתיחת וסיכום שיעור - טעימה ממפגש השתלמות מחנכות "קרן ליאון" קישור למפגש פתיחת שיעור: כרטיס כניסה לשיעור – לקט הצעות קישור סיכום שיעור: טיפ פדגוגי - קישור לקט פרקטיקות לסיכום שיעור - קישור

  4. חמסה פדגוגית – מודל לניהול שיעור קישור

  5. האם ייתכן שהמורה לימד והתלמיד לא למד? 6 המלצות אופרטיביות להקניית ידע חדש קישורComments


bottom of page