top of page

מומחיות בתחום התוכן ובהוראתו: פיתוח מיומנויותברוכים הבאים,

בעמוד זה תוכלו למצוא את התכנים שיוצרו ע"י צוות הפסג"ה בזיקה לפרקטיקות בקטגוריה "פיתוח מיומנויות".


לחיצה על שם פרקטיקה תוביל אתכם להסבר על הפרקטיקה באתר "פרקטיקות להוראה איכותית" שבפורטל עובדי ההוראה.תהנו!

צוות הפסג"ה לחצו על התמונה להסבר על הפרקטיקה


פעילויות בזיקה לפרקטיקה "הקניית מיומנויות חברתיות":
 

 לחצו על התמונה להסבר על הפרקטיקה


פעילויות בזיקה לפרקטיקה "הבעת רגשות ומחשבות במגוון ערוצים":

 

 לחצו על התמונה להסבר על הפרקטיקה


פעילויות בזיקה לפרקטיקה "משחקי תפקידים וסימולציות":

 

 לחצו על התמונה להסבר על הפרקטיקה


פעילויות בזיקה לפרקטיקה "ייצוג מידע בדרכים מגוונות":

 

 לחצו על התמונה להסבר על הפרקטיקה


פעילויות בזיקה לפרקטיקה "מפגש בין-תרבותי":
 

 לחצו על התמונה להסבר על הפרקטיקה


פעילויות בזיקה לפרקטיקה

"זיהוי והערכה של השקפות עולם ונורמות תרבותיות שונות":
 

 לחצו על התמונה להסבר על הפרקטיקה


פעילויות בזיקה לפרקטיקה "התמודדות עם סטריאוטיפים והכללות":

 

 לחצו על התמונה להסבר על הפרקטיקה


פעילויות בזיקה לפרקטיקה

"ניהול ויישוב קונפליקטים הנובעים מפערים תרבותיים":

 

 לחצו על התמונה להסבר על הפרקטיקה


פעילויות בזיקה לפרקטיקה "חיזוק תחושת החוסן":

 

 לחצו על התמונה להסבר על הפרקטיקה


פעילויות בזיקה לפרקטיקה "חיזוק הצלחות ועידוד המאמץ הלימודי":
 

 לחצו על התמונה להסבר על הפרקטיקה


פעילויות בזיקה לפרקטיקה

"חיזוק תחושת המסוגלות ואמונה ביכולת בקרב תלמידים":

 

 לחצו על התמונה להסבר על הפרקטיקה


פעילויות בזיקה לפרקטיקה "רפלקציה אישית":


פעילויות רפלקטיביות לצוות החינוכי לסיכום שנה:
 

 לחצו על התמונה להסבר על הפרקטיקה


פעילויות בזיקה לפרקטיקה "יצירת אחריות משותפת וערבות הדדית":
 

 לחצו על התמונה להסבר על הפרקטיקה


פעילויות בזיקה לפרקטיקה "הטלת ספק":
 

 לחצו על התמונה להסבר על הפרקטיקה


פעילויות בזיקה לפרקטיקה "אמפתיה לזולת":
 

 לחצו על התמונה להסבר על הפרקטיקה


פעילויות בזיקה לפרקטיקה "למידה מאי-הצלחות ככלי מעצים למידה":

 

 לחצו על התמונה להסבר על הפרקטיקה


פעילויות בזיקה לפרקטיקה "תרגול גמישות מחשבתית":

 

 לחצו על התמונה להסבר על הפרקטיקה


פעילויות בזיקה לפרקטיקה "פיתוח מודעות לגלוי ולסמוי בתרבות": 

 לחצו על התמונה להסבר על הפרקטיקה


פעילויות בזיקה לפרקטיקה "התמודדות עם סטריאוטיפים והכללות":


Comments


bottom of page